הפקת אופנה - עדינה פלסטלינה קולקציה 2012

Coral%20afro%20set%20silver_edited
Torq_edited
Torq_edited
Millefiori%20Dragonfly%20silver%20and%20
Torq_edited
Torq_edited
Torq_edited
Torq_edited
Torq_edited
Leopard%20afro%20set%202_edited
Leopard%20afro%20set%201_edited
Pearl%20big%20olive%20leaf%20set_edited.
Small%20millefiori%20heart%20pendant_edi
Coral%20small%20heart%20and%20swallow%20
Torq_edited
Pearl%20swallows%20set_edited
Torq_edited
Pearl%20stud%20olive%20leaf%20earrings_e
Pearl%20senecioa%20set_edited
Pearl%20seahorse%20set_edited
Pearl%20Nella%20earrings_edited
Pepita%20afro%20silver%20set_edited
Pearl%20dragonfly%20%26%20big%20wings%20
Millefiori%20one%20swallow%20silver_edit
Peacock%20small%20gold%20set_edited
Millefiori%20Afro%20set%2C%20silver_edit
Leopard%20afro%20set%20_edited
blue%20small%20seahorse_edited
Black%20senecioa%20set_edited
Black%20Nella%20earrings%2C%20gold%20pla
Purple seahorse earrings